Style No.: 
SLK-1019
$3.00

greenish-grey background,  gold design silk kippot