Style No.: 
SLK-2020
$3.00

dark salmon soft silk.